Himalaya Hrvatska na facebooku Himalaya Hrvatska na youtubeu  

Uvjeti korištenja

Ove internet stranice ("Stranice") u vlasništvu su i njima upravlja tvrtka Lictor d.o.o. ("mi" ili "nama") kako bismo Vas informirali, educirali te komunicirali s Vama. Molimo, slobodno pretražujte Stranice; međutim, Vaš pristup i uporaba Stranica podliježe sljedećim uvjetima i odredbama ("Uvjeti i odredbe") te svim primjenjivim zakonima. Pristupom i pretraživanjem stranica prihvaćate Uvjete i odredbe bez izuzetaka ili ograničenja. Ako se ne slažete s nekim od donjih Uvjeta i odredbi, ne koristite ove Stranice. Zadržavamo pravo prema vlastitom nahođenju bilo kada modificirati, preinačiti ili na bilo koji drugi način ažurirati Uvjete i odredbe, a Vi prihvaćate da podliježete tim modifikacijama, preinakama ili dopunama.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Sav sadržaj ovih Stranica ("Sadržaj"), uključujući, a ne ograničavajući se na tekst, slike, ilustracije, itd. zaštićen je zakonom o autorskim pravima, te pripada nama i mi njima upravljamo ili pak treće osobe koje su nam sadržaj ustupile pod licencijom. Sadržaj Stranica ili bilo kojih drugih internetskih stranica koje su u našem vlasništvu ili koje mi koristimo, imamo pod licencijom ili upravljamo njima, ne smiju se kopirati, reproducirati, objavljivati, preuzimati, postavljati, prenositi ili distribuirati na bilo koji način. Pogotovo, ne smijete "predstavljati" niti jedan dio Sadržaja kao svoj vlastiti sadržaj. Izmjene Sadržaja ili uporaba Sadržaja za bilo koje druge namjene je povreda zakona o autorskim pravima i ostalih zakona o pravu vlasništvu. U skladu s ovim Uvjetima i odredbama, uporaba bilo kojeg dijela sadržaja s bilo kojih drugih interent stranica ili umreženog računala je strogo zabranjena. Zaštitni znaci, logotipovi i uslužni žigovi ("Oznake") prikazane na stranicama u našem su vlasništvu ili u vlasništvu trećih strana. Korisnicima se strogo zabranjuje uporaba bilo koje Oznake bez pisanog dopuštenja nas ili trećih strana, koji su vlasnici Oznaka.

Povezane internet stranice

Mi možemo ponuditi veze ili pokazivače za internetske stranice u vlasništvu drugih ("Stranice trećih strana"). Ne preuzimamo odgovornost za sadržaj ili proizvode i usluge koje se nude na Stranicama trećih strana.

Odricanje od jamstva

U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, NITI MI NITI JEDNA DRUGA STRANA UKLJUČENA U STVARANJE, IZRADU ILI ISPORUKU STRANICA NISMO ODGOVORNI ZA NIKAKVU IZRAVNU, SLUČAJNU, NAKNADNU, NEIZRAVNU ILI KAZNENU ŠTETU KOJA MOŽE PROIZAĆI IZ VAŠEG PRISTUPA ILI KORIŠTENJA SADRŽAJA STRANICA. BEZ OGRANIČENJA GORE NAVEDENOG, SADRŽAJI OBJAVLJENI NA STRANICAMA DANI SU "KAO ŠTO JESU" BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRAŽENOG ILI IMPLICIRANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICIRANA JAMSTVA ZA UTRŽIVOST, PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEPOSTOJANJA POVREDE. NE PREUZIMAMO NIKAKVU ODGOVORNOST VEZANO ZA USLUGE, UKLJUČUJUĆI BEZ ZASTARE, ODGOVORNOST ZA ŠTETE ILI OZLIJEDE NANESENE VAMA ILI ŠTETE NASTALE NA HARDVERU VAŠEG RAČUNALA, PODACIMA, INFORMACIJAMA ILI POSLOVANJU, A KOJE SU NASTALE ZBOG SADRŽAJA ILI NEDOVOLJNO DOSTUPNIH INFORMACIJA NA STRANICAMA. OSIM TOGA, NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA:

1.) GUBITKE ILI OZLJEDE NASTALE, U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO, ZBOG NAŠIH POSTUPAKA, PROPUSTA ILI NEMARA PRI PRIBAVLJANJU, SASTAVLJANJU ILI DOSTAVLJANJU SADRŽAJA;

2.) GREŠKE, PROPUSTE ILI NETOČNOST SADRŽAJA BEZ OBZIRA KAKO SU NASTALI, TE ZA KAŠNJENJE ILI PREKIDE U DOSTAVLJANJU SADRŽAJA; ILI

3.) ZA ODLUKE KOJE SU DONESENE ILI POSTUPKE KOJI NISU PODUZETI U SVEZI SA SADRŽAJEM PRIKAZANIM NA STRANICAMA.

Ne dajemo jamstva, ne zastupamo niti jamčimo za sadržaj, dosljednost, točnost, pravovremenost ili cjelovitost Sadržaja ili da je Sadržaj povezan s gornjim iz bilo kakvih razloga. Ne dajemo jamstva, ne zastupamo niti jamčimo kako Sadržaj neće biti ne neprekinut, bez greški ili kako će se svi nedostaci ispraviti. Za namjenu ovog odjeljka, "mi" uključuje tvrtku Lictor d.o.o., njegove podružnice, slijednike, dioničare te podjednako zaposlenike, partnere, principale, prodajno osoblje i zastupnike, kao i sve ponuditelje kao treće strane te izvore informacija ili podataka.

Ograničenje odgovornosti

Ni pod kojim okolnostima ne preuzimamo odgovornost za gubitke ili štete, bilo iz odrednica ugovora, krivnje ili bilo čega drugoga, proizašle zbog uporabe ili u svezi sa Sadržajem te zbog općenite uporabe interneta. Koristite i pretražujete Stranice na vlastitu odgovornost. Ne smijete se pouzdati u niti jedan Sadržaj te trebate zatražiti drugo mišljenje prije poduzimanja bilo kakvih postupaka ili odluke o nepoduzimanju postupaka, što može dovesti do ozljede, štete ili oštećenja bilo kakve vrste. Molimo, ne pouzdajte se u informacije navedene na ovim internet stranicama kao u "medicinske savjete". Ove internet stranice nisu nadomjestak za liječnika ili savjetovanje s liječnikom. Za namjenu ovog odjeljka, "mi" uključuje tvrtku Lictor d.o.o., njegove podružnice, slijednike, dioničare te podjednako zaposlenike, partnere, principale, prodajno osoblje i zastupnike, kao i sve ponuditelje kao treće strane te izvore informacija ili podataka.